Koulutusmetodit

Eläin oppii jatkuvasti läpi elämänsä, ja kokemukset vaikuttavat eläimen hyvinvointiin.

Koulutukseni perustuvat tutkittuun tietoon ja oppimisen lainalaisuuksiin. Koulutusta suunniteltaessa otan huomioon koiran taustat ja sen yksilöllisen oppimishistorian. Koulutuksissani hyvinvointi on keskiössä ja pyrin kaikilla toimillani tukemaan ja lisäämään koiran hyvinvointia. Eläintä ei missään vaiheessa pelotella eikä sille tuoteta minkäänlaista kipua, vaan oppiminen perustuu mukavien asioiden lisäämiseen eli eläimen palkitsemiseen oikeasta käytöksestä.

Jo ennen koulutuksen aloitusta voidaan miettiä, mikä koiraa motivoi eli mitä voisimme käyttää oikeaa käytöstä vahvistavana palkkiona. On myös hyvä pohtia, pääseekö koira toteuttamaan lajityyppillisiä käyttäytymistarpeitaan eli onko sillä mahdollisuuksia olla koiramainen vai tulisiko sille tarjota enemmän tilaisuuksia esimerkiksi ruuan etsimiseen, nenän käyttöön ja järsimiseen, liikuntaan, tutkimiseen ja kaivamiseen.

Kouluttamisen sanastoa ja lisätietoa eläinten oppimisesta löydät Eläinten hyvinvointikeskuks EHK:n julkaisemasta Eläinten oppimis oppaasta (pdf).